Giardia, Amoeba, Isospora, Cryptospora, Toxoplasma vrste

Giardia spp. spada u protozoe i živi u tankom crevu pasa i mačaka. Ona predstavlja jako veliki problem, pogotovo uzgajivačima koji imaju veći broj pasa. Pretpostavlja se da je jako veliki broj životinja zaražen, pri čemu jako mali broj njih pokazuje kliničke simptome. Životinja se zarazi kada pojede cistu koja je nosilac parazita. U tankom crevu cista se otvara i izlazi aktivni oblik parazita. On se pričvrsti za sluznicu creva, a razmnožava se prodirući u nju. Nakon velikog broja deoba on oko sebe stvara cistu i izlazi u lumen creva. Izmetom se izlučije u spoljašnju sredinu.

Kod najvećeg broja životinja infekcija prolazi bez simptoma. Najčešće se javlja kod mladih životinja i manifestuje prolivom koji može biti akutan, povremen ili hroničan. Stolica je najčešće sluzava do vodena, izuzetno neprijatnog mirisa. Životinja ima dobar apetit ali gubi na kilaži.

SIMPTOMI I TOK BOLESTI

Mladi, infestirani crevnim parazitima imaće neki od simptoma kao što su:

  • bezvoljnost

  • gubitak apetita

  • dlaka suva i lošeg kvaliteta

  • često nadut stomak (pupavost) i na pritisak bolan

  • prisutan je redak proliv koji može, a ne mora da sadrži crevne parazite

Mlada životinja može i da povraća, pri čemu se dešava da u povraćenom sadržaju budu primetni crevni paraziti.

Kod odraslih životinja je infestacija crevnim parazitima obično neprimetna za vlasnika. Od simptoma koje vlasnici primete navodi se proliv, koji može da bude stalno prisutan ili da se javlja povremeno, može da bude u vidu potpuno retke ili kašaste stolice, u kojoj mogu i ne moraju biti prisutni crevni paraziti.

Infestacije crevnim parazitima, naročito kod mladih životinja, opasne su i zbog toga što često dolazi do naknadnih infekcija bakterijama ili virusima. Infestacije crevnim parazitima su ređe kod mačaka nego kod pasa.

DIJAGNOSTIKA

Simptomi kod ove grupe oboljenja nisu specifični. Veterinar kroz razgovor sa vlasnikom treba da sazna da li je ljubimac redovno čišćen od crevnih parazita. Ukoliko postoji potreba i sumnja se na prisustvo parazita, uzima se uzorak izmeta i pristupa pripremi mikroskopskog preparata. Kada je Giardia spp. u pitanju, njeno prisustvo se može dokazati primenom fekalnog, brzog testa visoke osetljivosti i specificnosti za svega par minuta.

TERAPIJA

Terapija oboljenja izazvanih ovim parazitima kod pasa i mačaka sprovodi se već sa tri nedelje života i ponavlja se dva do tri puta, u razmacima od dve nedelje. Terapija oboljenja izazvanih protozoama sprovodi se kod pasa i mačaka adekvatnim preparatima.

PREVENTIVNE MERE

Kao i kod svih drugih parazitoza, preventivne mere sprovode se tako što se vodi računa o
bolesnoj životinji, izvoru zaraze i o okolini, koju treba očistiti od izmeta i jajašaca. Trebalo bi tražiti od svih vlasnika pasa i mačaka da odmah uklone i unište izmete svojih životinja, odmah nakon izlučivanja.

Svako mladunče treba podvrgnuti režimu čišćenja od parazita, kao i odrasle pse i mačke.
Dehelmintizacija izaziva gubitak prirodne zaštite parazita od enzima za varenje, pa se na ovaj
način paraziti eliminišu iz organizma. Preparati koji se koriste u terapijske ili preventivne svrhe ne sprečavaju infekciju, već samo uništavaju prisutne parazite

Treba imati na umu da je važno da:

  • održavate higijenu ruku i odeće pri kontaktu sa nepoznatim životinjama

  • preventivno čistite od crevnih parazita vašeg ljubimca jednom u tri meseca

  • održavate higijenu posuda za hranu i vodu i prostirke ili kućice

  • dajete isključivo termički obrađenu hranu psima i mačkama u slučaju da je sami pripremate

  • nikada ne dozvolite da vaši kućni ljubimci obavljaju nuždu u pesku na dečijem igralištu