Brahiocefalici, odnosno rase pasa sa kraćom njuškom, imaju nekoliko važnih anatomskih anomalija koje posledično stvaraju delimičnu i vremenski povremenu ili stalnu opstrukciju gornjih disajnih puteva poznatu kao Brahiocefalični respiratorni sindrom.

Uske nozdrve, često obliterirani nosni hodnici, everzija sluznih kesica grkljana i produženo meko nepce koje ne dozvoljava fiziološku funkciju epiglotičnog poklopca, predstavljaju mehaničku prepreku daljnjem ulasku vazduha u dušnik i pluća. Postojanost ovih promena u korelaciji sa nakupljanjem sline, stvara veći negativni pritisak u toku udisaja, koji posledično sa vremenom uzrokuje dalje patološke promene u vidu prolabiranja-oštećenja sluznica regije ždrela i grkljana, moguće degeneracije hrskavica grkljana, slabljenja glatkog mišića koji spaja poluprstenove dušnika te eventualni kolaps istog.

Simptomi otežanog disanja

Klinički, psi zvučno i otežano dišu, teško gutaju, nemirno spavaju i hrču, ne tolerišu fizičku aktivnost. Inspiratorna dispneja-stridor, disanje sa otvorenim ustima, ubrzano ili plitko disanje, korišćenje trbušne mišićne muskulature u težim slučajevima uz raširene prednje noge i ređe kašalj su naročito izraženi u toku hranjenja ili uzbuđenja, kao i pri višim temperaturama i vlažnosti. Promena boje jezika i sluznica, protezanje vrata i glave, povišenost telesne temperature samo su neki od dodatnih simptoma.

Ono što primarno kao vlasnici možete napraviti je uklanjanje uzbuđenja i stresa vašim ljubimcima kao i stavljanje u hladniju prostoriju, ali kod ponavljanja sličnih situacija najbolje je potražiti pomoć veterinara.

Uz tradicionalne metode kliničkog pregleda, korektivna hirurška plastika je moguća uz prethodnu graduaciju promena specijalnim endoskopom-laringoskopom, traheoskopom – kao delom algoritma savremene dijagnostike. Stepen opstrukcije je individualnog karaktera i pogoršava se sa starošću.