U prvih nekoliko dana nakon okota srećemo se sa raznim oboljenjima štenaca. Tako neke urođene anomalije uočavamo neposredno nakon okota, neke u periodu od nekoliko dana ili nedelja, a postoji i čitav niz oboljenja koja su posledica delovanja faktora iz okoline.

Urođene anomalije mogu biti lako uočljive ukoliko se radi o defektu na koži, usni, nepcu, ali isto tako mogu biti vrlo zahtevne za dijagnostiku ukoliko se radi o deformaciji unutrašnjih organa. Urođene srčane mane tako mogu ostati vrlo dobro sakrivene sve dok štenci ne dostignu starost od nekoliko meseci. Ponekad vlasnici primete da neko štene malo zaostaje u rastu za drugima, ali pošto je veselo i rado jede, ne brinu se previše. Obično se na prvom pregledu kod veterinara ustanovi nenormalan srčani ton što kod tako mladog psa svakako izaziva sumnju na urođenu srčanu manu. Vrsta srčane mane određuje prognozu bolesti. Sa nekim manjim defektima štene može doživeti starost, dok je za druge prognoza loša.

Deformacija kostiju grudnog koša viđa se relativno često. Štenci sa ovim problemom otežano dišu već od prvog dana i slabije napreduju u odnosu na drugu štenad iz legla. Često vlasnici primete kako se takvo štene bori za vazduh, ima otvorena usta, nevoljno sisa i vrlo često cvili. Zdravo štene tog uzrasta po pravilu samo sisa i spava. Uz deformisan grudni koš ponekad primetimo da štenci ne mogu hodati u uzrastu od 14 dana kada bi to bilo sasvim normalno. Obično se radi o debelim štencima iz malobrojnih legala manjih rasa, a dodatni indisponirajući faktor jeste klizava podloga na kojoj štenci odrastaju.

Sve deformacije probavnog trakta uzrokovaće zaostajanja u rastu. Rascep nepca je lako prepoznatljiv jer prilikom sisanja štenetu mleko izlazi na nos. Ovo za posledicu ima aspiraciju mleka pa se može razviti pneumonija i svi simptomi koji je prate. Štene će zaostati u rastu jer zbog otvorenog nepca ne može stvoriti negativan pritisak u usnoj šupljini pa stoga ne može sisati. Ukoliko rascep nije preveliki, ovakvo štene može se othraniti sondom dok ne dostigne uzrast u kome je moguće hirurški korigovati defektno nepce. Ovo je mukotrpan posao za vlasnika, pa je zaista mali broj onih koji se, na žalost, odluče za spašavanje ovakvog šteneta. Sa ovom deformacijom najčešće se srećemo kod pasa brahiocefaličnih rasa kao što su engleski buldog, nemački boxer, mops.

Atrezija anusa dovodi do vrlo ozbiljnih problema već za nekoliko dana. Ponekad je moguća hirurška korekcija, ukoliko je dovoljno samo otvoriti anus, ali vrlo često kod ovakve štenadi imamo i negativnu komunikaciju između probavnog i urogenitalnog trakta što znatno komplikuje eventualni hirurški zahvat, a ponekad ga čini nemogućim.

Neurološke poremećaje kod štenaca nije lako precizno dijagnostikovati, ali obično je primetna razlika u ponašanju u odnosu na ostalu štenad. Hidrocefalus srećemo ponekad kod brahiocefaličnih pasa i kod pasa malih rasa koji imaju kupolastu glavu (čivava).

Važno je da vlasnici pažljivo posmatraju leglo prvih nekoliko dana pa i sedmica kako bi na vreme uočili promene na jedinkama. Ukoliko se radi o urođenim manama ne može se mnogo učiniti, ali kada su u pitanju faktori sredine može se spasiti celo leglo ako reagujete na vreme.