Kuja KOKO labrador retriver, stara tri (3) godine / laparoskopska sterilizacija

Laparoskopska sterilizacija pasa je minimalno invazivna hirurška procedura koja se izvodi sa specijalno dizajniranom opremom i instrumentima na jedan ili više otvora. Postoje mnoge prednosti u odnosu na klasičnu hiruršku tehniku i one se ne ogledaju samo u malom rezu već i u znatno poboljšanoj vizuelizaciji organa, sigurnijem ishodu operacije, kao i u smanjenom broju postoperativnih komplikacija. Intervencija se izvodi sa ciljem odstranjivanja jajnika. Zahvat se može uraditi pre prvog estrusa ili najmanje 3 meseca posle estrusa.

Laparaskopska sterilizacija kuja danas predstavlja naprednu metodu, priznatu u svetu veterine. Ljubimci su maksimalno zaštićeni od bolova, patnji, mogućih komplikacija i dugog oporavka prisutnog nakon klasične hirurške procedure.

Laparaskopija se ne radi u kuja ispod 2 kg. telesne mase.

Kontraindikacije izvođenja laparaskopske sterilizacije kuja se odnose na sva ona patološka stanja pacijenta koja su prepreka i za klasičnu hirušku intervenciju,.. hernija dijafragme, kardiovaskularna insuficijencija višeg stepena, kompromitovano disanje različite etiologije, nekroza jetre, bubrega, poremećaji faktora koagulacije…

Intervencija zahteva odgovarajuču medicinsku opremu (laparoskopska kamera, monitori, irigaciono sukcioni sistem, izvor hladnog svetla, elektrogenerator optika), kao i vrhunsku obučenost veterinara hirurga.

Neophodno je da pacijent pre intervencije gladuje 24 sata, i ne pije vodu najmanje 6 sati.

Laparaskopska intervencija se izvodi uz obaveznu premedikaciju, indukciju i opštu inhalacionu anesteziju praćenu monitoringom pacijenta.

Tehnika izvođenja zahvata podrazumeva da veterinar hirurg, pravi na trbuhu mali rez obično ispred pupka (2-3 mm), kroz koji se plasira specijalna igla kojom se isporučuje filtriran i sterilan ugljen dioksid (CO2) sa konstantnim protokom od 2 l/min – 5 l/min i pritiskom gasa u trbuhu od 10-15 mmHg, koji podržava specijalni aparat – insuflator sa filterom.

Na ovaj način se obezbeđuje radni prostor sa odgovarajućim medijem i odlična vizuelizacija unutrašnjosti trbuha. Plasiranjem trokara (5 mm i 10 mm) i kanila kroz zid trbuha omogućuje se isporuka odgovarajućeg instrumentarija i optike integrisane sa specijalizovanim procesorom – kamerom i izvorom svetlosti, uz neprestani monitoring.

Postoperativno pacijent se tretira medikamentozno po propisanom protokolu, u cilju obezbeđenja efikasnog i brzog oporavka. Nakon budjenja iz anestezije pas odlazi iz ordinacije bez upotrebe zastitne kragne jer su otvori mali i ne postoji mogućnost kidanja konaca i drugih komplikacija. Nivo postoperativnog bola je jako nizak da u danima nakon operacije ne postoji potreba za upotrebom analgetika. Pas se još tri dana nakon sterilizacije drži na antibiotskoj terapiji. Postoperativni tok traje jedan dan i nakon toga se vraća normalnim fizičkim aktivnostima.

Prednosti endoskopske – minimalno invazivne hirurgije u odnosu na klasičnu hirurgiju, su brojne:

  • Znatno kraće vreme oporavka pacijenta

  • Postoperativni period neuporedivo komforniji za pacijenta (nema potrebe za nošenjem kragne, stalne opservacije i praćenje zarastanja rane na pacijentu od strane vlasnika)

  • Smanjeni gubici krvi prilikom operacije

  • Moguće i česte infekcije klasičnog hiruškog zahvata kod LVH su svedene na minimum

  • Stres i bol pacijenta sveden na minimum.

  • Superiorna vizuelizacija stanja unutrašnjih organa u odnosu na druge metode i po potrebi biopsija

  • Niži postoperativni morbiditet.

  • Po odstranjivanja jajnika LSK, patološke promene na materici su minimalne (< 0,003%).

Pored mnogobrojnih prednosti endoskopske – minimalno invazivne hirurgije, postoje izazovi kao što su obavljanje operacija i praćenje na dvodimenzionalnim monitorima uz oslonac na zid trbuha životinje pri plasiranju instrumenata. Percepcija dubine je otežana kada se radi o dvodimenzionalnom okruženju. Jedini način da se poboljša percepcija dubine je da se teleskop približi oblasti od interesa prilikom izvođenja finih pokreta instrumentima. Triangulacija zahteva sinhronizaciju i sklad teleskopa i instrumenata (pod uglom od 30 do 60 stepeni) i predstavlja odlučujući moment za kvalitetni pristup i uspešano izvođenje zahvata.

Napomena: Vlasnici džinovskih rasa pasa trebaju razmotriti opciju istovremene laparaskopske gastropleksije, fiksiranje zida želuca za zid trbuha u cilju preveniranja DTV (dilatacije i torzije želuca), koja je potencijalno smrtonosna i česta bolest.

VET Klinika Sveti Vrači - HITNA MEDICINSKA POMOĆ